نامه ها

نامه ی 71 تا نامه ی 79

نامه 71 تا 70 کتاب نهج البلاغه

نامه ی هفتاد و یکم از نامه‏ هاى آن گرامى است به منذر بن جارود عبدى كه در بعضى مواردى كه امام (عليه السلام) به او ولايت داده بود خيانت كرد بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله)، خوبى پدرت مرا …

بیشتر بخوانید »

نامه ی 66 تانامه ی 70

نامه 66 تا 70 کتاب نهج البلاغه

نامه ی شصت و ششم از نامه ‏هاى آن گرامى است به عبد اللَّه بن عباس كه اين نامه در گذشته به روايتى ديگر نقل شد : بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) آدمى گاهى به چيزى شادمان مى‏شود كه …

بیشتر بخوانید »

نامه ی 61 تا نامه ی 65

نامه 61 تا 65 کتاب نهج البلاغه

نامه ی شصت و یکم از نامه ‏هاى آن گرامى است به كميل بن زياد نخعى هنگامى كه از جانب امام (عليه السلام) كارگزار هيئت بود و آن حضرت بر او ايراد گرفت كه چرا سپاهيان دشمن را كه از حوزه مأموريت او گذشته و براى غارت مسلمين رفته ‏اند …

بیشتر بخوانید »

نامه ی پنجاه و سوم بخش دوم

نامه ی پنجاه و سوم بخش دوم اى مالك: در مواقعى كه كار بر تو مشكل شود و حقيقت برايت مجهول بماند به خدا و رسول او رجوع كن چنانكه خداى سبحان در باره مردمى كه دوستدار هدايتشان بوده فرموده: «اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد خدا و رسول و …

بیشتر بخوانید »

نامه ی پنجاه و سوم بخش اول

نامه 53 کتاب نهج البلاغه

نامه ی پنجاه و سوم  بخش اول از عهدنامه‏ هاى آن حضرت است كه براى اشتر نخعى رحمة اللَّه عليه نوشت وقتى او را بر مصر و اطراف آن والى قرار داد هنگامى كه كار امير آنجا محمّد بن ابى بكر آشفته گرديد بلندترين عهدنامه است و از همه نامه‏ …

بیشتر بخوانید »

نامه 46 تا نامه 52

نامه 46 تا 52 کتاب نهج البلاغه

نامه ی چهل و ششم از نامه‏ هاى آن گرامى است به يكى از كارگزارانش بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله، تو از آنهايى هستى كه من براى حفظ دين از ايشان كمك مى‏خواهم و طغيان اهل معصيت را توسط …

بیشتر بخوانید »

نامه 41 تا نامه 45

نامه ی چهل و یکم از نامه‏ هاى آن گرامى است به يكى از كارگزاران خود اما بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، من تو را در امانت خود شريك نمودم و تو را از خود و نزديك خويش قرار …

بیشتر بخوانید »

نامه ی سی و دوم تا نامه ی چهلم

نامه ی سی و دوم از نامه ‏هاى آن گرامى است به معاويه جمعيت زيادى از مردم را نابود كردى و با گمراه كردنشان فريبشان دادى و آنها را در موج درياى نفاق خود انداختى تا آنجا كه تاريكيها ايشان را احاطه كرده و گرفتار تلاطم امواج شبهه‏ ها شده‏ …

بیشتر بخوانید »

نامه ی سی و یکم

نامه 31 کتاب نهج البلاغه

نامه ی سی و یکم از سفارش هاى آن گرامى است به حضرت امام حسن بن على عليهما السلام كه پس از مراجعت از صفين در منطقه «حاضرين» براى فرزندش نوشت: « خوانندگان ارجمند توجه داشته باشند كه بعضى عبارات حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام جنبه ارشادى براى سايرين دارد و …

بیشتر بخوانید »

نامه بیست ششم تا سی ام

نامه 25 تا 30 کتاب نهج البلاغه

نامه ی بیست و ششم از پيمان هاى آن گرامى است به يكى از كارگزاران خود هنگامى كه او را براى گرفتن زكات فرستاد به او امر مى‏كنم كه در كارهاى سرّى و اعمال پنهانى‏اش از خدا بترسد به گونه‏ اى كه باور داشته باشد كه جز خدا شاهد و كفايت‏ كننده‏ اى وجود …

بیشتر بخوانید »