در محضر استاد

جلسه 1

سلسله جلسات علمی-فکری آیت الله سید حسین شیرازی جلسه1

سلسله جلسات علمی ـ فکری آیت الله سيد حسين شيرازی (جلسه اول) «اختلاف نظر و چگونگی تعامل با آن» 22 ربيع الأول 1438هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين آیات و روایات مرتبط با …

بیشتر بخوانید »

جلسه 2

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 3

سلسله جلسات علمی – فکری آیت الله سید حسین شیرازی (جلسه دوم) «کار داوطلبانه مبتنی بر اعتقادات» 29 ربيع الثانی 1438ق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين. آیات و روایات: خدای تبارک و تعالی …

بیشتر بخوانید »

جلسه 3

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 3

سلسله جلسات علمی ـ فکری آیت الله سيد حسين شيرازی (جلسه سوم) «نوگرايی در عصر نهضت علمی» 6 ربيع الثانی 1438هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين آیات و روایات: ـ خدای متعال در …

بیشتر بخوانید »

جلسه 4

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی

سلسله جلسات علمی ـ فکری آیت الله سيد حسين شيرازی (جلسه چهارم) «مراقبه، محاسبه ی نفس و خوراک معکوس» 13 ربيع الثانی 1438هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين. آیات و روایات: خدای متعال …

بیشتر بخوانید »

جلسه 5

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 5

سلسله جلسات علمی ـ فکری آیت الله سيد حسين شيرازی (جلسه پنجم) «تلاش مطلوب و کارآمد» 20 ربيع الثانی 1438 هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم اجمعين الی يوم الدين آیلت و روایات: خدای متعال می فرمايد: …

بیشتر بخوانید »

جلسه 6

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 6

سلسله جلسات علمی-فکری آیت الله سید حسین شیرازی (جلسه ششم) «رهبری دينی» 27 ربيع الثانى 1438هـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين آیات و روایات: خدای متعال می فرمايد: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * …

بیشتر بخوانید »

جلسه 7

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 7

سلسله جلسات علمی-فکری آیت الله سید حسین شیرازی (جلسه هفتم) «تمايل و گرايش ناآگاهانه» 4 جمادی الأول 1438ق بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين، وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين آغاز بحث: ـ بزرگ ترين و مهم ترين ويرانگر و …

بیشتر بخوانید »

جلسه 8

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 8

سلسله جلسات علمی-فکری آیت الله سید حسین شیرازی (جلسه هشتم) «اعتماد، تخم دانه است، نه ثمر» 11 جمادی الأولی 1438ق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين آیات و روایات: خدای متعال در قرآن کريم …

بیشتر بخوانید »

جلسه 9

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 9

سلسله جلسات علمی-فکری آیت الله سید حسین شیرازی (جلسه نهم) «(من) صبغه ی خدا» 18 جمادی الأولی 1438ق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين آیات و روایات: خدای متعال می فرمايد: «صِبْغَةَ اللَّهِ وَ …

بیشتر بخوانید »

جلسه 10

سلسله جلسات علمی - فکری آیت الله سید حسین شیرازی-جلسه 10

سلسله جلسات علمی ـ فکری آیت الله سيد حسين شيرازی (جلسه دهم) «برنامه ريزی راهبردی» 10 جمادی الثانية 1438ق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم اجمعين إلی يوم الدين آیات : خدای متعال در قرآن کريم می فرمايد: «قُلْ …

بیشتر بخوانید »