امام عسکری

حضرت امام حسن عسکری عليه السلام

امام حسن عسکری (ع)

 بسم الله الرحمن الرحيم حضرت امام حسن عسکری عليه السلام ميلاد فرخنده در روز دهم ربیع الثانی 232 هجری و در مدینة الرسول بیت گرامی امام هادی علیه السلام به پیشواز دومین فرزندش از زنی دانا و پارسا که او را حُدیث یا سلسل می خواندند، رفت.(1) تا سال 243 …

بیشتر بخوانید »